Veilig Thuis

30 september 2018

13 september besprak de commissie sociaal op verzoek van de PvdA en de Seniorenpartij Alkmaar de situatie bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is het regionale meld-en adviespunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De focus van Veilig Thuis zou wat ons betreft moeten liggen op preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij is het ‘meedenken’ met zorgprofessionals, leerkrachten, sportcoaches, vrijwilligers en bezorgde buren enorm belangrijk. Daarom pleitten wij er voor dat Veilig Thuis een zekere ‘reservecapaciteit’ zou moeten hebben. Daarnaast moet volgens ons fors ingezet worden op het stroomlijnen van de samenwerking met andere organisaties die betrokken zijn in de veiligheidsketen, zodat zaken zo snel mogelijk doorgegeven kunnen worden aan de instanties die ze echt op kunnen lossen.

De meeste andere partijen bleken hier helaas geen echt inhoudelijk debat over te willen voeren, maar liever de uitkomsten van verdere onderzoeken en voorstellen van het college af te wachten. Het onderwerp komt dus zeker nog terug op de agenda.