Samen Winkelen voor ouderen vanuit Alkmaar

14 oktober 2018

Wijkvereniging Huiswaard, gevestigd binnen Wijkcentrum de Rekere, heeft het initiatief genomen om meer activiteiten te ondernemen voor kwetsbare ouderen. Een van de ideeën is om het concept van de BoodschappenPlusbus van welzijn Bergen te adopteren.

Wat is de BoodschappenPlusbus

De BoodschappenPlusBus is een dienst voor kwetsbare ouderen die door lichamelijke beperkingen en het wegvallen van vrienden en familie aan huis gebonden zijn. De BoodschappenPlusBus organiseert activiteiten voor senioren in groepsverband, onder begeleiding van vrijwilligers. Regelmatig worden er uitstapjes georganiseerd, dichterbij of ver weg, goedkoop of wat luxer. De ouderen worden thuis opgehaald en weer thuisgebracht. Bij iedere uitstap wordt er gezamenlijk koffie/thee gedronken.  De kosten zijn voor eigen rekening.

De uitstapjes kunnen zijn gezamenlijk boodschappen doen, museumbezoek, dagje strand. De kosten variëren tussen de 3 en 30 euro, afhankelijk van de activiteit. De activiteit wordt tegen kostprijs uitgevoerd.

 

 

 

 

 

Verbinding

Raadslid Katinka Kerssens en fractie assistent Retty de Water ondersteunen dit idee van harte en hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn om deze bus ook in Alkmaar te laten rijden.  Door verschillende organisaties met elkaar in contact te brengen is het gelukt om binnenkort in de wijk Huiswaard de BoodschappenPlusbus te laten rijden. Vanaf oktober zal er elke week een mogelijkheid zijn van samen winkelen of een uitstapje maken.

 

Ook in de wijk de Hoef is de vrijwilligersorganisatie WonenPlus Alkmaar al enkele jaren actief met  Samen Winkelen. Door de activiteit “Samen winkelen en samen uit” wordt het mogelijk om weer uitstapjes te maken voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen.

 

Ambitie: elke wijk een BoodschappenPlusbus

Om kwetsbare ouderen hun zelfredzaamheid te vergroten en uit hun isolement te halen heeft de PvdA de ambitie om in heel Alkmaar initiatieven als de Boodschappenplusbus  of Samen Winkelen te stimuleren en waar nodig te ondersteunen. Voor veel ouderen is de afstand naar bushalte of station te groot. Door beperkingen zijn sommige ouderen zelf niet meer in staat om een dagje uit te organiseren.

 

Oproep voor vrijwilligers

Om het Samen Winkelen in alle wijken mogelijk te maken is het voornaamste knelpunt dat er meer vrijwilligers nodig zijn.

Daarom roepen we bij deze al onze leden en sympathisanten op om vrijwilliger te worden. Lijkt het u leuk om af en toe een dagje uit te begeleiden voor ouderen uit uw wijk? Wilt u wel eens met oudere wijkbewoners mee boodschappen doen in de stad, of een keer naar een museum of het strand? Meldt u dan als vrijwilliger bij Stichting WonenPlusAlkmaar: [email protected]

 

Meer informatie over de activiteiten “Samen Winkelen” van WonenPlus in De Hoef:

https://www.wonenplus-alkmaar.nl/samen-winkelen-en-samen-uit/