26 januari 2017

PvdA op de bres voor jeugdhulp

Afgelopen maandag ontvingen alle fracties uit de gemeenteraad een brandbrief van een aantal grote regionale jeugdhulporganisaties. Hierin geven zij aan dat de voorgestelde tarieven voor de nieuwe inkoop van jeugdhulp in de regio Alkmaar er toe leiden dat zij onder hun eigen kostprijs moeten gaan werken. De tarieven liggen daarbij ook nog eens 29% onder de door de VNG aanbevolen tarieven. De PvdA is hier zeer verbaasd over, omdat eerder altijd gesteld is dat er niet bezuinigd zou worden op de jeugdhulp. Dit werd dezelfde dag nog bevestigd door de regionale wethouders jeugdhulp, die stelden dat er volgens hen sprake is van ‘realistische tarieven, waarmee kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp haalbaar is.’

De PvdA wil weten waar de inschatting dat dit realistische tarieven zijn op gebaseerd is en waarom er gekozen is voor tarieven die zo ver onder de VNG-normen liggen. Hiertoe heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college. De PvdA acht het van groot belang dat ieder kind de jeugdhulp krijgt die het nodig heeft. Als de tarieven onder de kostprijs liggen, bestaat het risico dat organisaties in moeten krimpen of minder kwaliteit kunnen leveren. Specialistische jeugdhulp kost nu eenmaal geld, maar we moeten voorkomen dat door te lage tarieven waardevolle expertise verloren gaat.

Daarom willen wij ook van het college weten hoeveel meer het zou kosten als Alkmaar wel de VNG-tarieven zou hanteren. Wat ons betreft is dit namelijk een investering die een grotere garantie geeft op kwalitatief hoogwaardige jeugdzorg. En dat loont altijd. We hopen van harte dat de gemeenten en jeugdhulpinstellingen er alsnog samen uitkomen en zullen ons er in de raad voor inzetten dat er genoeg geld beschikbaar blijft voor goede jeugdhulp.