PvdA initiatief leidt tot eerste diversiteitsnota in de regio

19 oktober 2017

Vorig jaar diende onze fractie een initiatiefvoorstel in om er voor te zorgen dat de gemeente meer de kracht van diversiteit zou gaan benadrukken, in plaats van de problemen van minderheidsgroepen. Dat voorstel werd toen door een nipte meerderheid van de raad verworpen, maar wij zijn erg blij dat het college deze uitdaging alsnog opgepakt heeft. Deze week kwam het met een voorstel voor een ‘diversiteitsagenda’, die belangrijke punten uit ons initiatiefvoorstel overneemt. Daarnee is Alkmaar de eerste gemeente in de regio die een actief diversiteitsbeleid gaat voeren. Dit beleid moet er voor zorgen dat alle Alkmaarders gelijke kansen krijgen.