Kandidatenlijst PvdA Alkmaar officieel vastgesteld.

5 december 2017

De leden van de PvdA afdeling in Alkmaar hebben de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Het was geen verassing dat David Rubio officieel is verkozen tot lijstrekker. De jonge en zeer gemotiveerde lijsttrekker is het nieuwe boegbeeld van de PvdA Alkmaar en zal de verkiezingscampagne en de nieuwe fractie gaan leiden. Hij volgt Paul Verbruggen op die na 12 jaar raadswerk heeft aangegeven dat het tijd is om ruimte te maken voor nieuw talent dat de komende jaren met volle energie het sociaaldemocratisch geluid gaat uitdragen. De mensen op de kandidatenlijst zijn over het algemeen inhoudelijk sterk, energiek en hebben een sociaal hart.

Ook bevat de kandidatenlijst mensen die samen alle wijken vertegenwoordigen, mensen die zich op verschillende terreinen hebben bewezen, maar vooral kandidaten die dicht bij de mensen staan. De PvdA Alkmaar wil met deze kandidaten mensen verbinden achter de speerpunten betaalbare sociale woningbouw voor jong en oud, een lokale economie die voor fatsoenlijk werk en inkomen zorgt, duurzaamheid en gedegen maatwerk in de zorg.

Dit gaat lijstrekker David Rubio (27) samen proberen te realiseren met een ervaren en degelijk team dat elkaar aanvult en al jaren goed op elkaar is ingespeeld. Op nr.2 staat de huidige fractie-assistent Katinka Kerssens (54). Katinka is oud bestuurslid bij het COC en als manager werkzaam in het sociale domein (o.a. zorg) waar ze een sterke expertise heeft opgebouwd. Op nr.3 staat het ervaren senior raadslid Leo van Etten (72). Voor de politiek was hij docent havo/vwo en wielercoach in de topsport.
Als raadslid staat Leo bekend als energiek en bedreven in dossiers inzake de dorpskernen en ruimtelijke ordening. Op nr.4 staat het gepassioneerd raadslid Mohamed Nabih (30). Mohamed heeft voorheen veel semipolitieke functies bekleed, maar heeft ook op het gebied van marketing en financieel advies ervaring in het bedrijfsleven. In de raad heeft Mohamed zich bewezen op dossiers inzake financiën, economie en diversiteit. Op nr.5 staat UVA docent Gijsbert van Iterson Scholten (37). Voorheen was hij programmaleider Midden Oosten bij vredesorganisatie Pax. Hij is gepromoveerd op het gebied van vrede en ontwikkeling en heeft zich de afgelopen raadsperiode als commissielid ingezet op de dossiers inzake duurzaamheid, jeugd en WMO. Met trots stellen wij u ook voor aan de rest van ons top team (zie lijst hieronder);

 Kandidatenlijst PvdA Alkmaar voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018

(klik op de naam voor een persoonlijke voetnoot)

1. David Rubio Borrajo
2. Katinka Kerssens
3. Leo van Etten
4. Mohamed Nabih
5. Gijsbert van Iterson Scholten
6. Margrethe Tippersma
7. Johnny van Bochove
8. Maarten-Jan Stam
9. Marco Kruyer
10. Sepouh Abrahamian
11. Retty de Water
12. Tineke Komen
13. Gerard Jongens
14. Reina Tolsma
15. Jaap-Jan van Drunen
16. Chantal van der Schaaf
17. Jan Jansen
18. Hester Veenhuijsen
19. Hugo van Ballegooijen
20. Saskia Brouwer
21. Jaap Talsma
22. Paul Verbruggen

 De PvdA Alkmaar heeft in de afgelopen raadsperiode als grootste landelijke partij in Alkmaar en als tweede partij in de raad inhoudelijk, constructief en met een  sociaal hart oppositie gevoerd. We hebben met deze stijl als lokale afdeling onze stempel kunnen drukken en veel resultaten bereikt. Alle kandidaten zijn hierdoor zeer gemotiveerd. Geïnspireerd door wat er de afgelopen herindelingsverkiezingen in Leeuwarden is gebeurd, wil de PvdA Alkmaar de lijn doorzetten. Ook in Alkmaar hebben we de ambitie om met een sociaal hart bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij te worden.
Op naar 21 maart 2018!