Goed nieuws voor de bewoners van de Herenweg in Oudorp

3 januari 2017

De spitspaal op de Herenweg blijft voorlopig tot 9.00u omhoog. Vorig jaar besloot het college na een proef dat de paal eerder naar beneden kon. Bewoners van de Herenweg maakten hier met succes bezwaar tegen, omdat daarmee de veiligheid van schoolgaande kinderen in het geding kwam. Mede op aandringen van de PvdA kwam er een nieuwe, uitgebreidere proef.

1 De gemiddeld gemeten snelheid ligt op 38 km per uur met uitschieters naar 48 km uur,daar waar 30 km het  maximium is.
2 Het aantal verkeersbewegingen vanaf 8.45 tot 9 uur is bijna 3 keer hoger dan in de eerste proef werd vastgesteld.

Deze uitkomsten hebben er toe geleid  dat het college besloten heeft om de spitstijd vooralsnog weer terug te brengen naar  9 uur in afwachting van een toekomstige reconstructie van de Herenweg. Na de reconstructie wordt op basis van een nieuwe telling  een definitief besluit genomen over de spitspaal. De PvdA zal er stevig op aandringen dat de bewoners vanaf het begin betrokken zullen worden bij de reconstructieplannen. Woordvoerder Leo van Etten zit er klaar voor.