Begroting 2018: Steek geld in sociale woningbouw, zorg en duurzaamheid

7 november 2017

Op 6 november besprak de gemeenteraad de begroting voor 2018. In zijn laatste begrotingsbijdrage gaf scheidend fractievoorzitter Paul Verbruggen aan dat de begroting voor 2018 er goed uit ziet. Dit is meer te danken aan de al jaren stijgende bijdragen van de Rijksoverheid dan aan het beleid van dit college, dat wederom keuzes maakt waar wij ons niet in kunnen vinden. Maar het betekent wel dat als er na de verkiezingen volgend jaar een nieuw college aantreedt, zich dit kan richten op nieuwe prioriteiten. Wat de PvdA betreft zijn dat in ieder geval betaalbare woningen, goede zorg en duurzaamheid.

De afgelopen jaren zijn er veel te weinig echt goedkope huur-en koopwoningen gebouwd. Dat moet de komende jaren een stuk beter. Wij willen dat de gemeente hier nieuwe afspraken met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties over maakt. Voor ons is daarbij ook van belang dat woningen leeftijdsbestendig en energieneutraal zijn.

Het tweede waar altijd geld voor moet zijn is goede zorg voor iedereen. Wij maken ons ernstige zorgen over de brandbrieven over de jeugdzorg die wij onlangs ontvingen. Hierin wordt gesteld dat de tarieven volgend jaar zo laag worden dat goede zorg wellicht niet altijd geleverd kan worden. Dit mag wat ons betreft niet gebeuren. Iedereen die zorg nodig heeft, moet die in Alkmaar altijd kunnen krijgen.

Tenslotte zal er fors geïnvesteerd moeten worden in de verduurzaming van onze stad. Meer duurzame energieopwekking, terugdringen van ons energieverbruik door isolatie en zuinigere apparatuur, veel betere recycling van grondstoffen en de omschakeling van aardgas naar warmtenet en geothermie. Dit kost veel geld, maar levert ook winst op. Voor het milieu én voor de portemonnee.

Deze focus is nodig, want we maken ons nog steeds zorgen over de onverstandige keuzes die dit college eerder heeft gemaakt. Verkoop van vastgoed om gaten in de begroting te dekken houdt een keer op. Vanaf 2022 mag 4 miljoen aan precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen niet meer geheven worden. Hier zullen oplossingen voor gevonden moeten worden, zonder dat onze ambities daar onder lijden.