16 februari 2018, van 20:00 tot 22:00, stadskantine | stadskantine

Op 16 februari het COC debat

Op 16 februari het COC debat:

U bent van harte welkom in de Stadskantine te Alkmaar, het
debat begint om 20.00 uur

Noorderkade 1027, 1823 CJ Alkmaar