Lokale economie

4 december 2018

Digitale munt
Sinds een paar jaar heeft Alkmaar zijn eigen digitale munteenheid: de Vix. Hiermee kan bij steeds meer winkels in de regio betaald worden. Het voordeel daarvan is dat de ondernemers die in Vix betaald krijgen, deze zelf ook weer lokaal uitgeven. Zo blijft geld in de regio geïnvesteerd worden.

Afgelopen raadsvergadering diende de PvdA een motie in om de gemeente Alkmaar deel te laten nemen aan Vix. Deze werd met een ruime meerderheid aangenomen: alleen de OPA was tegen. Wij hopen hiermee te bereiken dat geld dat de gemeente uitgeeft meerdere keren ten goede komt van lokale ondernemers. Hoe dat werkt? Stel dat de gemeente broodjes koopt voor een lunch en betaalt in Vix. Degene bij wie die broodjes gekocht worden, bestelt vervolgens het beleg voor op die broodjes ook weer bij een lokale ondernemer die Vix accepteert. En de broodjes bij een lokale bakker. Die op hun beurt hun Vix ook weer lokaal uitgeven. Zo profiteren meer lokale ondernemers van onze gemeentelijke bestelling dan alleen de broodjeszaak. Bovendien hopen we dat onze deelname ook andere ondernemers over de streep trekt. Want hoe meer ondernemers (en gewone Alkmaarders!) meedoen, hoe meer geld dat in Alkmaar verdiend wordt ook weer in Alkmaar uitgegeven wordt.

Werk
De PvdA zet zich niet alleen in voor ondernemers, maar uiteraard ook voor werkgelegenheid. Onlangs maakte het college afspraken met regionale bedrijven en onderwijsinstellingen om de werkgelegenheid in onze regio te bevorderen. Een hoop goede ideeën uit ons verkiezingsprogramma zagen we hier in terug. Het belangrijkste: zorg dat werklozen omgeschoold worden voor de banen waar nu behoefte aan is. Onder andere in de bouw, in de zorg en in de installatietechniek. De komende 30 jaar worden er in Alkmaar 20.000 huizen gebouwd; moeten alle bestaande woningen van het gas af en aan de zonnepanelen; en stijgt de hoeveelheid ouderen die zorg nodig hebben enorm. Dat biedt volop kansen voor werk. Wij zijn dan ook verheugd dat de gemeente mensen die nu werkloos thuis zitten gaat helpen die kansen te grijpen. Van kansarm naar kansrijk, dat is ons doel!